Nhà phát hành Bandai Namco và Tamsoft thông báo Captain Tsubasa: Rise of New Champions sẽ phát hành cho Sony PlayStation 4 và Nintendo Switch vào ngày 27 tháng 8 tại Nhật Bản và cho Sony PlayStation 4, Nintendo Switch và PC thông qua Steam trên toàn thế giới vào ngày 28 tháng 8.

Các đơn đặt hàng trước sẽ bao gồm các phần quà như “Open Sky Uniform Set,” “Hawk Uniform Set,” “Tsubassa’s Challenge Ball to Wakabayashi,” “All-Japan Junior Youth Uniform,” “Meiwa FC Uniform,” “Shutetsu Uniform,” and two goal performances (acrobatic / uniform close-up).

Tại châu Âu, Captain Tsubasa: Rise of New Champions sẽ được phát hành trong các phiên bản đặc biệt như sau:

Deluxe Edition


 • A physical copy of the game for PlayStation 4, Switch, or PC
 • Deluxe Edition Bonus (V-Jump Collaboration uniform set)
 • Character Pass (nine downloadable content players)
 • Season Pass Bonus (New Champions uniform set)


Collector’s Edition


 • A physical copy of the game for PlayStation 4, Switch, or PC
 • Deluxe Edition Bonus (V-Jump Collaboration uniform set)
 • Character Pass (nine downloadable content players)
 • Season Pass Bonus (New Champions uniform set)
 • SteelBook
 • Tsubasa Ozora All Japan Youth exclusive Master Stars piece (28cm)
 • Rainbow lamination collectible cards (Tsubas, Mitsugi, Matsuyama, and Hyuga)
 • Art board (310x285mm)
 • Embroidered badges


Champions Edition

 • A physical copy of the game for PlayStation 4, Switch, or PC
 • Deluxe Edition Bonus (V-Jump Collaboration uniform set)
 • Character Pass (nine downloadable content players)
 • Season Pass Bonus (New Champions uniform set)
 • SteelBook
 • Football jersey
 • Rainbow lamination collectible cards (Tsubas, Mitsugi, Matsuyama, and Hyuga)
 • Embroidered badges


Legends Edition


 • A physical copy of the game for PlayStation 4, Switch, or PC
 • Deluxe Edition Bonus (V-Jump Collaboration uniform set)
 • Character Pass (nine downloadable content players)
 • Season Pass Bonus (New Champions uniform set)
 • SteelBook
 • Customized football jersey
 • Tsubasa Ozora All Japan Youth exclusive Master Stars piece (28cm)
 • Fully customized foosball table (Rene Pierre)
 • Rainbow lamination collectible cards (Tsubas, Mitsugi, Matsuyama, and Hyuga)
 • Art board (310x285mm)
 • Embroidered badges

Xem thêm thông tin Captain Tsubasa: Rise of New Champions tại đây.

Trailer mới nhất của game:


Thêm bình luận

Tên *
Email *