Pokemon Horizons Phần 1

Cuộc hành trình của Liko và Roy
Tập 1 - 25

Pokemon Horizons Phần 2

Sự tỏa sáng của Terapagos
Tập 26 - 45

Pokemon Horizons Phần 3

Terastal trình làng
Tập 46 - nay