Trên Twitter của Nintendo of America vừa cho biết The Outer Worlds, dòng game từ nhà phát triển Fallout New Vegas Obsidian (hiện đang thuộc sở hữu của Microsoft) sẽ đến trên nền tảng Nintendo Switch. Hãy xem đoạn video bên dưới để biết thêm chi tiết.


Thêm bình luận

Tên *
Email *