Clouded Leopard Entertainment thông báo sẽ phát hành phiên bản Nintendo Switch của The Legend of Heroes: Zero no Kiseki do Falcom phát triển vào ngày 18 tháng 2 năm 2021 và The Legend of Heroes: Ao no Kiseki vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Châu Á. Mỗi game sẽ hỗ trợ thuyết minh tiếng Nhật với các tùy chọn phụ đề Trung Quốc và Hàn Quốc.The Legend of Heroes: Zero no Kiseki ra mắt lần đầu cho PSP vào tháng 9 năm 2010 tại Nhật Bản, tiếp theo là PC vào tháng 8 năm 2011 tại Trung Quốc và tháng 6 năm 2013 tại Nhật Bản, PS Vita vào tháng 10 năm 2012 tại Nhật Bản và Sony PlayStation 4 vào tháng 4 năm 2020 tại Nhật Bản.

The Legend of Heroes: Ao no Kiseki ra mắt lần đầu cho PSP vào tháng 9 năm 2011 tại Nhật Bản, tiếp theo là PC vào tháng 3 năm 2013 tại Trung Quốc, PS Vita vào tháng 6 năm 2014 tại Nhật Bản và Sony PlayStation 4 vào tháng 5 năm 2020 tại Nhật Bản.

Thêm bình luận

Tên *
Email *