YouTube và Nintendo đã xác nhận rằng ứng dụng YouTube Nintendo 3DS sẽ ngừng hoạt động vào ngày 3 tháng 9. Điều này sẽ gây khó khăn cho những người đang sử dụng nó, nhưng nếu chỉ để xem video thì có 1 cách là người dùng nên sử dụng trình duyệt trên New Nintendo 3DS và chuyển sang chế độ mobile. Phương pháp này vẫn đang hoạt động tốt.

Nguồn tham khảo

Thêm bình luận

Tên *
Email *