Kadokawa Games đã hoãn ngày phát hành Metal Max Xeno: Reborn tại Nhật Bản từ 26 tháng 3 đến ngày 9 tháng 7. Game sẽ có mặt trên Sony PlayStation 4 và Nintendo Switch.

Theo nhà phát hành, game hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng và ở trạng thái có thể chơi được, nhóm phát triển đã xác định cần thêm thời gian để đạt đến mức độ hoàn thiện sẽ làm hài lòng người hâm mộ.

Xem thêm thông tin game tại đây

Thêm bình luận

Tên *
Email *