Các kết quả tài chính mới nhất của Nintendo cho thấy lợi nhuận hàng năm tăng tại công ty có trụ sở ở Kyoto. Nhưng Nintendo Switch đã không thể đạt được thành tích đứng đầu trong 2 năm liên tiếp. Hiện tại, Nintendo đã bán được tổng cộng 36,9 triệu chiếc. Cùng với đó doanh số trong việc bán phần mềm của Nintendo Switch vô cùng hứa hẹn. Sony cũng tiết lộ rằng PlayStation 4 hiện đã bán được hơn 100 triệu máy. Đó là những tín hiệu tốt cho ngành công nghiệp game. Cụ thể chi tiết như sau:

Doanh thu chính tăng 2,4%, cụ thể tăng từ 168.157 triệu Yên (1,54 tỷ USD) tới 172.111 triệu Yên (1,58 tỷ USD) . Tuy nhiên, lợi nhuận về các hoạt động đã bị ảnh hưởng, giảm từ 27.428 triệu Yên (tương đương 253 triệu USD) xuống đến 30.535 triệu Yên (281 triệu USD).

Thêm bình luận

Tên *
Email *