Giới thiệu


Super Mario All-Stars là tập hợp các trò chơi nền tảng năm 1993 cho Super Nintendo Entertainment System (SNES). Game chứa các bản làm lại của 4 trò chơi Super Mario của Nintendo được phát hành cho Nintendo Entertainment System (NES) và Famicom Disk System: Super Mario Bros. (1985), Super Mario Bros: The Lost Levels (1986), Super Mario Bros. 2 ( 1988), và Super Mario Bros. 3 (1988).

Như trong các trò chơi gốc, người chơi điều khiển anh thợ sửa ống nước người Ý Mario và anh trai Luigi của anh ta qua các thế giới theo chủ đề, thu thập sức mạnh, tránh chướng ngại vật và tìm ra bí mật. Các bản làm lại có đồ họa cập nhật — bao gồm việc bổ sung chức năng — và âm nhạc, vật lý trò chơi được sửa đổi và sửa lỗi.

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT