Giới thiệu


Mega Man X3, được gọi là Rockman X3 ở Nhật Bản, và thường được rút ngắn thành MMX3, hoặc chỉ X3, là trò chơi thứ ba trong sê-ri Mega Man X và là trò chơi Mega Man X cuối cùng xuất hiện trên Super Nintendo Entertainment System, được phát hành vào năm 1995. Giống như Mega Man X2, X3 sử dụng chip đồ họa "Cx4" tùy chỉnh của Capcom để có đồ họa 3D.

Mega Man X3 diễn ra trong một tương lai giả tưởng, trong đó thế giới được sinh sống bởi con người và những người máy thông minh được gọi là "Reploids". Giống như những người tạo ra con người của họ, một số Reploids liên quan đến chính họ trong tội phạm phá hoại và được gắn nhãn là "Mavericks". Sau hai lần đánh bại thủ lĩnh Maverick Sigma, các anh hùng Mega Man X và Zero phải chiến đấu với một nhà khoa học Reploid tên là Tiến sĩ Doppler và những người theo dõi Maverick không tưởng của ông ta.

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT