Giới thiệu

Super Mario 14 là bản hack của tựa game Famicom độc quyền của Nhật Bản Kaiketsu Yanchamaru 3: Taiketsu! Zouringen, phần tiếp theo thứ hai của Kid Niki: Radical Ninja. Màn hình tiêu đề của nó cho thấy nó được xuất bản vào năm 1993. Super Mario 14 có PCB gần như giống hệt với Super Bros 11.

Super Mario 14 có một màn hình tiêu đề khác, mô tả một samurai Mario, có một năm bản quyền được cập nhật vào năm 1993 và ghi "Wario". Một vài trong số các họa tiết của Kid Niki đã được thay thế bằng Mario. Bám sát chủ đề Mario, một số kẻ thù đã được thay thế bằng Koopas và Spinies, và một số vật phẩm đã được đổi thành Tiền xu và Nấm. Đồ họa được lấy từ Super Mario Bros 2 (Lost Levels) và Super Mario Bros 3.

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT