Giới thiệu


Super Contra 7 (战 魂 [Chāojí zhàn hún] "Super Fighting Spirit") là một chiến lợi phẩm dựa trên loạt Contra, được phát triển bởi E.S.C. Công ty TNHH (bí danh của Waixing) vào năm 1996 cho Famicom.

Trò chơi này dựa trên loạt game Contra và có tổng cộng 5 khu vực với các chủ đề khác nhau. Người chơi bắt đầu với 4 sinh mạng trái ngược với 3 (mặc dù màn hình chỉ số hiển thị 5 sinh mạng khi bắt đầu) và 6 tiếp tục thay vì 3. Những kẻ thù tiêu chuẩn tương tự như trong bản gốc, nhưng chúng tăng tốc khi đến giữa Màn hình và không bao giờ bắn. Các thiết kế cấp độ cơ bản hơn đáng kể so với các thiết kế trong Contra và chủ yếu là nguyên bản, mặc dù nửa đầu của Khu vực 4 có sự tương đồng mạnh mẽ với Khu vực 4 từ Super C.

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT