Giới thiệu


Pokemon Crystal Clear là một romhack Gen II, được phát triển bởi ShockSlayer. 

Trong Pokemon Crystal Clear, người chơi có thể chọn starter, khu vực bắt đầu, tùy chỉnh nhân vật và sau đó làm bất cứ điều gì bạn muốn. Người chơi có thể thu thập tất cả 16 huy hiệu, bắt tất cả 251, tham gia khu vực E4 mới, thử thách lại các GYM, ghé thăm những địa điểm mới

Features

  • Open world
  • Start in Johto or Kanto
  • Select from 24 starters
  • Character customization
  • Scaling Gyms and Trainers
  • Gym rechallenges
  • Loads of other improvements

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT