Giới thiệu


Pokemon Light Platinum là một romhack của Pokemon Ruby, được phát triển bởi Wesley FG. 

Trong Pokemon Light Platinum, người chơi sẽ du hành đến vùng mới là Zhery and Lauren.

Các điểm nổi bật

New Regions - Zhery and Lauren

New Gym Leaders and Elite Four

New rivals

Pokemon from Johto, Kanto, Hoenn, Sinnoh and Unova

All Legendary Pokemon

New sprites and tiles

New final event- Pokemon World Championship

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT