Giới thiệu


Pokemon Fire Gold là một GBA romhack của Pokemon Fire Red, được phát triển bởi Tzx211. 

Trong Pokemon Fire Gold, người chơi đi qua khu vực trung tâm của Johto và Kanto, để đánh bại các Gyms và chiến đấu với Team Rocket. Được thêm vào nội dung sau trò chơi, người chơi cũng sẽ có thể tái chiến với các Leader Gyms, chạm trán với Celebi và giao dịch các hình thức khu vực.

Các điểm nổi bật

Goldenrod City Sales & Radio Lucky Number.

Intensive Custom Music Added.

Finished Johto, Kanto & Mt. Silver!

Battle 16 Gyms & Challenge Each Region’s Elite Four.

Roaming Legendaries & VS Seeker Trainers.

Bug Catching Contest & Apricorn Pokeball Maker.

Fairy Type, New Moves, New Abilities & Items.

Galarian & Hisui Forms Were Added In The Game.

Cameo Events: Lake Of Rage Floods & Clefairy Dance.

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT