Các game thủ sở hữu Super Dragon Ball Heroes World Mission trên Nintendo Switch sẽ có bản cập nhật lần 2 miễn phí ra mắt vào ngày 7 tháng 8 sắp tới. The Super Dragon Ball Heroes World Mission sẽ có thêm 17 card mới, 5 nhiệm vụ mới...

Chi tiết bản cập nhật:

17 Card mới, gồm:

  • Saiyan Pack
  • Son Goku (Ultra Instinct) (UM5-SEC3)
  • Son Goku (Super Saiyan God) (UM5-040)
  • King Vegeta: BR (UM5-062)
  • Beets: BR (UM5-066)

Các Card có trong Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 8, gồm:

  • Great Saiyaman No. 3 (UM8-068)
  • Sealas (UM8-069)

Thêm nguyên liệu tạo Card cho Card Edit như:

  • Characters: 17
  • Special Moves: 2
  • Abilities: 11

Bổ sung 5 nhiệm vụ mới.

Thêm bình luận

Tên *
Email *