One Piece Phần 1 (Season 1)

Biển đông (East Blue)
Tập 001 - 061

One Piece Phần 2 (Season 2)

Tiến vào Grand Line (Entering into the Grand Line)
Tập 062 - 077

One Piece Phần 3 (Season 3)

Chopper tại Đảo Mùa Đông (Chopper at the Winter Island)
Tập 078 - 092

One Piece Phần 4 (Season 4)

Tiến tới Alabasta (Arrival and Fierce Fighting in Alabasta)
Tập 093 - 130

One Piece Phần 5 (Season 5)

Những giấc mơ (Dreams!, The Zenny Pirate Crew Sortie!, Beyond the Rainbow)
Tập 131 - 143

One Piece Phần 6 (Season 6)

Đảo Thiên Đường Skypiea (Sky Island: Skypiea, The Golden Bell)
Tập 144 - 195

One Piece Phần 7 (Season 7)

Tẩu thoát khỏi Pháo đài Naval & đụng độ Băng hải tặc Foxy (Escape! The Marine Fortress & The Foxy Pirate Crew)
Tập 196 - 228

One Piece Phần 8 (Season 8)

Đảo Water 7 (Water Seven)
Tập 229 - 263

One Piece Phần 9 (Season 9)

Sảnh Enies (Enies Lobby)
Tập 264 - 336

One Piece Phần 10 (Season 10)

Thuyền Thriller Bark (Thriller Bark)
Tập 337 - 381

One Piece Phần 11 (Season 11)

Quần đảo Sabaody (Sabaody Archipelago)
Tập 382 - 407

One Piece Phần 12 (Season 12)

Đảo Nữ quốc (Island of Women)
Tập 408 - 421

One Piece Phần 13 (Season 13)

Ngục Impel Down (Impel Down)
Tập 422 - 458

One Piece Phần 14 (Season 14)

Tổng bộ Hải quân Marineford (Marineford)
Tập 459 - 516

One Piece Phần 15 (Season 15)

Đảo Người Cá (Fishman Island)
Tập 517 - 578

One Piece Phần 16 (Season 16)

Punk Hazard (Punk Hazard)
Tập 579 - 628

One Piece Phần 17 (Season 17)

Dressrosa (Dressrosa)
Tập 629 - 746

One Piece Phần 18 (Season 18)

Đảo Zou (Silver Mine, Zou, Marine Rookie)
Tập 747 - 782

One Piece Phần 19 (Season 19)

Đảo Bánh Ngọt (Whole Cake Island)
Tập 783 - 891

One Piece Phần 20 (Season 20)

Vương Quốc Wano (Wano Country)
Tập 892 - 1085

One Piece Phần 21 (Season 21)

Đảo Egghead (Future Island)
Tập 1086 - nay