Sự kiện Splatfest, được biết như là Festival or Fes ở Nhật, là 1 sự kiện cho Splatoon and Splatoon 2 cuối cùng đã kết thúc. Để cảm ơn sự cống hiến của người chơi, Nintendo đã phát hành một video Thank You đặc biệt cho trò chơi. Hãy xem video dưới đây.

Thêm bình luận

Tên *
Email *