Giới thiệu


Pokemon Sword & Shield là một romhack của Pokemon Fire Red, được phát triển bởi PCL.G. 

Trong Pokemon Sword & Shield, game là phiên bản làm lại của Pokemon Sword and Shield trên Nintendo Switch. Khu vực, sự kiện và câu chuyện theo sau trò chơi gốc. Dynamix cũng thích hợp trong trò chơi này.

Các điểm nổi bật

- Game Map

- Pokemon sword and shield games history

- All pokemons of gen 8

- Mega evolution

- Gigantamax

- New graphics

- New attacks

- Physical and special division

- New songs

- Fairy type

- BW menus

- Xp all

- Raids

- Wild extensive area

- Pokemons in the overwold

- exchange returns occur by trade stone

- Pokemons between gen 1-8 (not all)

- npcs based on those of Sword and Shield

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT