Giới thiệu


Pokemon Advanced Adventures là một romhack của Pokemon LeafGreen, được phát triển bởi dbzmay. 

Trong Pokemon Advanced Adventures, bạn là con của một gia đình nghèo nhất trong thị trấn. Bạn không có bạn bè và bạn liên tục bị bắt nạt do tình trạng kinh tế của bạn. Dù bạn nghèo và không có hy vọng trở thành huấn luyện viên Pokemon, bạn vẫn mơ về điều đó.

Một buổi sáng bạn thức dậy, và thật ngạc nhiên khi giáo sư Pokemon muốn gặp bạn. Có vẻ như, cháu trai của ông đột nhiên có một sự thay đổi trong cuộc sống của mình và đã tiếp quản Trụ sở Pokemon. Bạn được yêu cầu ngăn chặn anh ta và 8 thuộc hạ của anh ta trên khắp khu vực. Bạn sẽ tìm cách ngăn chặn kẻ thống trị bất công bằng cách đánh bại 8 thuộc hạ của hắn, 8 pokemon bạo chúa biến đổi gen chạy hoang dã trong các thị trấn và xâm nhập vào Trụ sở Pokemon.

Các điểm nổi bật

New Region

All Pokemon are catchable

Gen 5 Pokemon

No trade evolutions

Post-game storyline

All TM's Obtainable

New Pokemon sprites

New tiles

Emulator Controls

Player 1

= LEFT ARROW

= RIGHT ARROW

= UP ARROW

= DOWN ARROW

A = Z

B = X

X = A

Y = S

Start = ENTER

Select = SHIFT