Trong thời gian tới, do vấn đề bản quyền, các bạn sẽ cần tài khoản đăng nhập trang. Các bạn nhanh chóng đăng ký tài khoản bằng cách click vào đây

Đã update tập Special nói về các chi tiết mở đầu cuộc hành trình của Satoshi và Pikachu. Hãy click vào đây

Phim cùng thể loại